E-Trucks Europe BV, gevestigd aan Postbus 20, 5563 ZG Westerhoven, ist verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://e-truckseurope.com
E-Trucks Europe b.v.
Postbus 20
5563 ZG Westerhoven
+31 402012636

F. Bamelis ist de Functionaris Gegevensbescherming van E-Trucks Europe BV. Hij ist te bereiken via info@e-truckseurope.com

Persoonsgegevens sterben wij verwerken
E-Trucks Europa verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken wir geen Social Media Plugins.

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens sterben wij verwerken
Onze Website en / von dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen über websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders von voogd. Wir kunnen echte niet controleren von een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als Sie über die gebogenen Daten hinausgingen, um sich über eine Minderheit zu informieren, trafen Sie sich über info@e-truckseurope.com, und verwijderen wij deze informatie.

Erfüllt welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
E-Trucks Europe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang wir persoonsgegevens bewaren

E-Trucks Europe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (kategorieën) van persoonsgegevens: 2

Delen van persoonsgegevens traf derden
E-Trucks Europe verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, von vergelijkbare technieken, sterben wij gebruiken
E-Trucks Europa gebruikt alleen technische en functionele Cookies. En analytische Cookies sterben geen inbreuk maken op uw Datenschutz. Een Cookie ist een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze Website wordt opgeslagen op uw Computer, Tablet des Smartphones. De Cookies sterben wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de Website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze Website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor Cookies Tür uw Internetbrowser zo in te stellen dat deze geen Cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen von verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigere von te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in the trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens Tür E-Trucks Europe en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daten zwischen Daten und Personen, die in der Lage sind, Daten zu sammeln, die in einem Computerbestand enthalten sind, der sich in der Organisation befindet.

U kunt een verzoek tot inzage, korrektie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens von verzoek tot intrekking van uw toestemming von bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@e-truckseurope.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage Tür u ist gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs traf het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (maschinenlesbare Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw Privatsphäre. Wir reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

E-Trucks in Europa werden in der Lage sein, Daten zu sammeln, die in der Verwaltung der nationalen Toezichthouder und der Autoriteit Persoonsgegevens enthalten sind. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
E-Trucks in Europa müssen in der Lage sein, eine Reihe von Fahrgästen zu finden, die in der Lage sind, sich zu verstellen, sich zu verlagern, sich zu öffnen, sich zu öffnen und sich zu erholen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn von er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan Kontakt op traf onze klantenservice von via info@e-truckseurope.com

Cookieverklaring

Inleiding
Op de Website maken wij gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die opgeslagen wurden auf der Computertür der Website angezeigt. Cookies wurden gebruikt om een ​​Website beter te laten functioneren voor de bezoeker en om het gebruik van de Website te kunnen analyseren. Wij maken gebruik van Tracking-Cookies und Cookies für YouTube.

Tracking cookies
a) Nachverfolgung von Cookies wurde für Analysen auf der Website durchgeführt. Wij gebruiken deze analysiert voor het optimaliseren van de website en deze dus beter te maken voor de bezoeker. Deze gegevens zijn zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
b) Wir haben gebruik van Google Analytics erstellt, um den Monitor für die Website zu analysieren. Met deze tool kunnen wij statistieken van de website monitoren en de website optimaliseren für bezoekers. Die Cookies von Google Analytics wurden für Computer von Bezoeker verwendet.
c) Wij monitoren alleen algemene bezoekgegevens, welke nodig zijn om het gedrag van bezoekers in kaart te kunnen
brengen, zoals:

  1. Der Browser ist der Browser (zoals Internet Explorer / Edge, Chrome, Safari und Firefox) und der Browser ist verfügbar.
  2. Welke pagina’s de bezoeker bezoekt;
  3. Het IP-adres van uw Computer, hiermee wordt de locatie bepaald waarvan uit de Website bezocht wordt;
  4. Het tijdstip en duur van het bezoek
    d) De Cookies von Google Analytics und YoutTube kunnen Tür de bezoeker op elk gewenst Moment verwijderd wurden van hun Computertür mittel van de browserinstellingen.
    Raadpleeg Google aan de hand van uw gebruikte browser hoe u uw browsergeschiedenis en cookies kunt verwijderen.

Google Analytics
a) Zoals hierboven beschreven maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics wurde erstellt, um die Website zu überprüfen.
b) De aldus verkregen informatie wordt, traf sich inbegrip van het adres van uw Computer (IPadres), über naiv en door Google opgeslagen op Server in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken. Google kann deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, von voor zover deze derden de informatie Namen Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
c) Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via onze website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.