01/03/2023 Repowering the EU with Hydrogen Valleys showcasing innovative solutions

Op 01 maart waren we te gast in Brussel met een van de voertuigen van Stad Antwerpen.
Waterstof is een van de prioriteitsgebieden waar marktrijpe technologieën nodig zijn om de uitfasering van fossiele brandstoffen te versnellen.
Waterstofvalleien zijn geografische gebieden waar de waterstofeconomie van de EU op lokaal niveau werkt en burgers omvat. Waterstofvalleien dragen bij aan de doelstellingen van REPowerEU door de productie en levering van groene waterstof op te voeren om te voldoen aan de groeiende vraag van de industrie, het vervoer en andere sectoren.
European Commissioner Mariya Gabriel was aanwezig om te spreken over het belang van Hydrogen Valleys.