E-Truck Hintzen Logistik voldoet aan strenge eisen RDW

In september 2014 breidde Hintzen Logistik haar wagenpark uit met een 22 tons elektrisch aangedreven vrachtwagen. Om de definitieve kentekenplaten voor deze E-Truck te verkrijgen, moest deze nog een aantal uitgebreide tests ondergaan bij het testcentrum van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) in Lelystad. Inmiddels is duidelijk dat de E-Truck deze tests succesvol heeft doorstaan en dat het kentekenbewijs onderweg is.

Strenge eisen Wegenverkeerswet
De Wegenverkeerswet stelt uitgebreide eisen aan elektrisch aangedreven en hybride elektrische voertuigen. Zij moeten voldoen aan bepaalde veiligheidseisen voor gebruik in het dagelijks verkeer. Deze eisen hebben specifiek betrekking hebben op de elektrische aandrijflijn. In grote lijnen moet het voertuig voldoen aan de volgende veiligheidseisen:

–  Uniforme voorschriften voor de goedkeuring van elektrische voertuigen (VN/ECE-reglement nr.100).

–  Testen en eisen met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit (EMC, richtlijn 72/245/EEG en 97/24/EG).

–  Testen en eisen met betrekking tot het weggedrag (beleidsregel weggedrag).

–  Eisen aan de bekabeling, voorziening uitschakeling hoogspanning en plaatsing van het accupakket. (bijlage IV, annex 4, Regeling voertuigen).

Nu de E-Truck van Hintzen Logistik heeft aangetoond te kunnen voldoen aan de strenge eisen van de RDW, maakt dat de weg vrij voor de overige E-Trucks van E-Trucks Europe.