E-Trucks Europe bouwt waterstof-elektrisch hybride vuilniswagens

E-Trucks Europe bouwt waterstof-elektrisch hybride vuilniswagens. De drijflijn van deze vuilniswagens is 100% elektrisch waardoor ze stil zijn en geen broeikasgassen en fijnstof uitstoten. Om de range te verlengen wordt op deze voertuigen een waterstofsysteem gemonteerd, dat waterstof omzet in elektriciteit met zuiver water als afvalproduct. Op die manier zijn de voertuigen 24 uur per dag inzetbaar en blijven zij stil en schoon.

Probleem is nog het kip-ei probleem rondom waterstof. Waterstof kan in principe gewoon getankt worden op tankstations. Er zijn echter nog te weinig tankstations met een vulpunt voor waterstof, waardoor de vraag naar waterstofvoertuigen nog maar mondjesmaat loskomt.  Een waterstof tankstation is pas commercieel haalbaar, als er voldoende klanten komen tanken. Om dit kip-ei probleem te doorbreken is samenwerking in de keten nodig, zodat vraag en aanbod van waterstof lokaal gelijktijdig ontstaat.

Het Belgisch-Nederlands samenwerkingsverband ‘Waterstofnet’ stimuleert en begeleidt deze samenwerking in de keten. Dit gebeurt met steun van Interreg Vlaanderen-Nederland. E-trucks Europe merkt bij overheden voor met name binnenstedelijke inzameling van afval een toenemende vraag naar waterstof vuilniswagens. Vaak is er ook behoefte aan waterstof dienstauto’s. E-Trucks Europe wil een stimulerende rol vervullen bij de vraagcreatie van waterstof mobiliteit, door klanten kennis te laten maken met deze schone vorm van vervoer. Daarnaast wil zij een merkonafhankelijk concept ontwikkelen om waterstofsystemen van trucks en personenwagens te onderhouden en repareren. Slechts een zeer beperkt aantal dealers beschikt immers op dit moment over de expertise en faciliteiten om dit te verzorgen. “Het ontbreken van service en onderhoudsmogelijkheden voor waterstof voertuigen mag geen drempel zijn voor ontwikkeling van de vraag naar deze duurzame vorm van transport”, aldus de familie Beukers.

Lees hier het artikel