Gemeente Breda stap voor stap naar waterstof

De stad is tegenwoordig het hart van de economie; iets wat de komende jaren alleen maar zal toenemen. Daarbij hoort ook een groeiende vraag naar goederen, diensten en transport. De gemeente Breda wil dat het transport van deze goederen duurzaam en veilig verloopt en dat het, ondanks een toename in gebruik, niet zal zorgen voor een vermindering van luchtkwaliteit.

Om die reden heeft E-Trucks Europe de opdracht gekregen om een eerste vuilniswagen om te bouwen naar een volledige elektrisch voertuig. Deze zogenaamde E-Truck rijdt stil en stoot geen fijnstof en CO2 uit. Dit is slechts een eerste stap, wat zodra de realisatie van een waterstoftankstation in Breda een feit is, zal de vuilniswagen worden omgebouwd naar een waterstofvuilniswagen.