Groningen kiest opnieuw voor vuilniswagens op waterstof van E-Trucks Europe

Gemeente Groningen streeft om in 2035 volledig energieneutraal te werken. Daarom wil zij voor dagelijks terugkerende werkzaamheden, zoals afvalinzameling, zo snel mogelijk stappen zetten. Het eerste voertuig was uitgerust met een kraan om o.a. ondergrondse containers in de binnenstad van Groningen te kunnen legen. Het voertuig bleek op een volle batterij en tankbeurt met 15 kg. waterstof twee dagen autonoom te kunnen werken. Na een succesvolle testperiode van een jaar kiest de Gemeente Groningen wederom voor een vuilniswagen op waterstof van E-Trucks Europe. Groningen heeft naar eigen zeggen een sleutelpositie om waterstof de benodigde kickstart te geven en zo haar centrale rol in het Noordwest Europese energiesysteem te versterken. Wethouder van Keulen zegt: “Dit is een grote stap in het verduurzamen van ons wagenpark” (Bron: website gemeente Groningen)

In navolging van het eerste voertuig, is ook dit voertuig goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Zoals je kunt zien is het nieuwe kenteken, van een vervolgserie van 5 voertuigen, binnen en kan nu gemonteerd worden. De wagens worden gebouwd in diverse projecten met steun van de Europese Unie: HyTrEc2 (Interreg VB North Sea Region programma), REVIVE (Horizon 2020 programma) en HECTOR (Interreg Nort-West Europe programma).

Volgende week wordt ook dit voertuig afgeleverd aan de gemeente Groningen. Tussen nu en 2050 zal een overgang naar een volledig duurzaam energiesysteem gerealiseerd moeten worden.