Afdeling Materiaal van gemeente Groningen organiseert mini-symposium rondom waterstof

In het gebouw van Automotive en Logistiek van het Noorderpoortcollege was op 12 januari een kennisbijeenkomst over de praktische toepassingen van waterstof. Afdeling Materieel organiseerde deze bijeenkomst, samen met het Noorderpoortcollege. Studenten autotechniek, geïnteresseerde collega’s van binnen en buiten de gemeente en zo’n beetje de hele afdeling Materieel werden bijgepraat over de stand van zaken rond waterstof als brandstof. ‘De gemeente heeft de ambitie om in 2035 klimaatneutraal te zijn en vanaf nu een emissie-vrije binnenstad te hebben’ zegt Gerrit Griffioen, afdelingshoofd van Materieel. ‘Een duurzaam wagenpark past daarbij. Daarom willen wij de eerste gemeente zijn die met een waterstof-wagen het afval inzamelt. Een auto op waterstof heeft 0% uitstoot. Het enige dat vrijkomt is waterdamp.’

Toekomst is nu
De toekomst is nu, hield een enthousiaste Stefan Holthausen zijn gehoor voor. De waterstof-auto die hij dagelijks gebruikt, was tijdens de lezingen een prominente blikvanger. Stefan is directeur van een familiebedrijf, gespecialiseerd in de levering en transport van allerlei soorten gassen. De ontwikkelpoot van dit bedrijf onderzoekt de mogelijkheden voor waterstof in de transportwereld. Stefan liet het energie-station zien dat hij graag in Groningen wil bouwen en waar straks ondermeer waterstof kan worden getankt. Hij daagde de studenten uit om samen met dit bedrijf gewoon aan de slag te gaan. ‘Wie stelt zijn brommer of motor ter beschikking, die bouwen we om tot waterstof-brommer’.  

Waterstof-bestelauto Kangoo
Projectmanager Stefan Neis van Waterstofnet vertelde over de mogelijkheden van waterstof, hoe we er veilig mee omgaan en over de vele duurzame waterstofprojecten in Vlaanderen en het zuiden van ons land. Henryk Brinksma van Deo Drive verkoopt al waterstofauto’s. Zoals een waterstof-Renault Kangoo, die 100% elektrisch is, geen uitstoot levert en een actieradius van 320 km. heeft ‘Tanken kan in 3 minuten. Dat is wel even wat anders dan de urenlange oplaadbeurten die een gewone elektrische auto nodig heeft.’ Directeur André Beukers van E-Trucks Europe kwam ook aan het woord. Zijn bedrijf bouwt onder meer afval-inzamelvoertuigen om. Dat worden nu elektrische wagens op basis van waterstof. Een van deze afval-inzamelvoertuigen wordt al een tijdje naar alle tevredenheid ingezet in Eindhoven.

Auto ombouwen
‘Dit was interessant’ zegt Lourens Doornbos van de werkplaats na afloop. ‘Goed om bijgepraat te worden over de stand van zaken rond deze techniek.’ Samen met collega Geert Bos bespreken ze de mogelijkheid om in de werkplaats een wagen om te bouwen tot waterstofauto. ‘Als we daar een tijd aan werken, krijgen we allemaal goed zicht op de techniek die hierbij komt kijken’ zegt Geert. ‘Verhelderend’ zegt ook Rompt Noordenbos. ‘Een zinvolle bijeenkomst, goed dat ook dat de vraagtekens aan bod kwamen over de energie die voor deze techniek moet worden opgewekt en of de capaciteit daarvoor voldoende is.’  ‘Ook onze leerlingen en docenten van het Noorderpoort kijken enthousiast terug op de lezingen. Wij willen ons graag aansluiten bij deze initiatieven’ zegt Hans Leenes, directeur van Noorderpoort Automotive. ‘We moeten gezamenlijk optrekken bij het inzetten van deze nieuwe techniek.’

Vervolg
‘Dit krijgt zeker een vervolg’ legt Gerrit Griffioen uit. ‘We zijn als gemeente in gesprek met bedrijven die voertuigen kunnen ombouwen of leveren in elektrisch met waterstof. We denken dan vooral aan voertuigen die in de binnenstad rijden, zoals afval-inzamel voertuigen, veegmachines en dergelijke. We moeten met die ombouw op zo’n manier aan de slag dat de emissive-waarden op 0 uitkomen. Zonder dat dit ten koste gaat van de praktische inzetbaarheid van onze voertuigen. Dit hoort bij onze zorg voor bewoners, medewerkers en bezoekers van onze stad.’

Bron: Nieuwsbrief gemeente Groningen