Bewonersonderzoek Lommel erg positief voor E-Truck

Uit een bewonersonderzoek in Lommel blijkt dat elektrisch vrachtvervoer positief onthaald wordt. “De voorbije maanden heeft onze bevolking gemerkt dat er een elektrische truck met het logo van de stad Lommel rondreed”, licht burgemeester Peter Vanvelthoven toe. “Of juist niet, want één van de positieve punten uit het onderzoek was het verlaagde geluidsniveau. De truck werd zelfs hier in Lommel gebouwd”, gaat de burgemeester verder. “Bij het Lommelse bedrijf E-trucks Europe. De vrachtwagen werd een jaar lang ingezet op een vast parcours in Lommel in het kader van een project binnen de Vlaamse Proeftuin Elektrische Voertuigen dat zich voornamelijk richt op het (om)bouwen van verschillende bestelwagens, vrachtwagens en bussen met een aandrijving op elektriciteit. De Vrije Universiteit Brussel organiseerde na een jaar een bevraging in Lommel. “Hieruit blijkt dat de e-truck positief onthaald wordt. Vooral de verminderde CO2-uitstoot en het verlaagde geluidsniveau ten opzicht van een conventionele vrachtwagen scoorden goed.”

“Het inzetten van deze e-truck in Lommel past volledig in de klimaatambitie van de Stad Lommel om tegen 2020 meer dan 20% CO2-uitstoot te reduceren”, stelt schepen van milieu Kris Verduyckt. “Er hangen veel voordelen aan elektrisch vervoer. Elektrische voertuigen hebben het potentieel om transport gerelateerde milieuproblemen te verminderen. Ook produceert een elektrisch voertuig minder geluid. Elektrische mobiliteit is dan ook zeker een onderdeel van onze gezonde klimaatambitie.”

Aan het bewonersonderzoek werd ook een wedstrijd gekoppeld. Inge de Corte was de gelukkige winnares. Ze mocht een week lang met een elektrische bestelwagen van Punch Powertrain rijden. Ze nam met plezier de sleutels in ontvangst en was er achteraf zeer tevreden over. “De auto reed comfortabel en trok zelfs lekker op”, vertelt ze. “Hij moet zeker niet onderdoen voor andere auto’s.”

Op de foto vlnr: Inge de Corte, schepen van milieu Kris Verduyckt en André Beukers van E-Trucks Europe.

Bron: Internetgazet